NetAfraz Hosting اچم‌نت می‌ماند

هر چند سلام سر آغاز دردناک خداحافظی است. ولی بگذارید این خداحافظی به امید درپیش بودن سلامی نو باشد.

با اچم‌نت سال‌ها خاطره ساختیم، زندگی کردیم. از روزهایمان، از لحظاتمان نوشتیم و سرآمد مجازی شهرمان شدیم. در کنار هم دغدغه‌هایمان را مطرح کردیم، نظرخواستیم، پسندیدم، خندیدیم، ناراحت شدیم و همه و همه آن خاطره شد.

شاید حالا که اچم‌نت در بزنگاه تحریم نهادهای بین المللی و در دسترس نبودنش اطلاعاتش به همین تک صفحه خلاصه شده است فکر کنیم که برای همیشه تعطیل شد. اما ...

امیدوارم خاطرات بد این سالها را ، کاستی ها را و تقصیرهای را ببخشاید و فراموش کنید و در عوض چهره ای را بخاطر بسپارید که همیشه همه شما را دوست داشته و به دوستیتان افتخار می کند و به حمایت و دعای خیرتان نیازمند است.

برای همگی آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون داریم و امیدواریم در تمامی مراحل زندگی و کار موفق و سر بلند باشید

اچم‌نت می‌ماند، در خاطره‌ ما، در سبد تجربیات دلنشین زندگی‌مان. شاید دوباره با طرحی نو در ارتباط بودیم، با سلامی دوباره.

Contact: webgerash@gmail.com


فعالیت‌های مجازی‌مان را در گروه خبری پندری پیگیریم. می‌توانید ما را همراهی کنید : کانال خبری پندری